ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณฉลาดขึ้น
  • 17 January 2019
  • 499
  • 0
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณฉลาดขึ้น       จุดเปลี่ยนของ ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ (Transfer Factor)        ระหว่างปี 1990 และ 2000 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธ
อ่านต่อ
4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ : ทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับสุขภาพดี
  • 12 April 2017
  • 439
  • 0
4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ : ทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับสุขภาพดี         การมีสุขภาพที่ดีมีคุณค่าต่อคุณอย่างไร?        คุณเพลิดเพลินกับการมีสุขภาพดีหรือไม่?        คุณสำเร็จตามเป้าหมาย
อ่านต่อ