4Life ได้มาตรฐานการผลิตของ NSF International (มาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา)

4ไลฟ์ได้รับมาตรฐาน NSF GMP ระดับการผลิตยา

4Life ได้รับมาตรฐานการผลิตของ NSF International 

(มาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา)

4Life ได้รับมาตรฐาน NSF และรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2017 4Life ได้รับมาตรฐานการผลิตของ NSF International (มาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา)

 

   2017/09/11

     Salt Lake City, Utah (11 กันยายน 2560) ผู้บริหารของ 4Life Research ประกาศว่าโรงงานผลิตของบริษัท ได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานการผลิต Good Manufacturing Practices (GMP) ของ NSF International ซึ่งเป็นมาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา

     การได้มาตรฐานการผลิต GMP จาก NSF International ยืนยันว่าโรงงานของ 4Life มีกรรมวิธีการผลิต, อุปกรณ์ และการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐาน GMPs NSF  ซึ่งมีกฏระเบียบว่าด้วยการผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง และการจัดจำหน่ายของอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) 21 CFR part  111  เมื่อทำตามมาตรฐานข้อกำหนดของ NSF GMP บริษัทต่างๆ จะต้องพัฒนาและดูแลการควบคุมการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและติดฉลากอย่างสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

     ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Steve Tew กล่าวว่า "การขึ้นทะเบียน NSF GMP สำหรับโรงงานผลิตของ 4Life ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามที่ได้รับการยอมรับ และเป็นความมุ่งมั่นของเราในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

     เมื่อขึ้นทะเบียน GMP ของ NSF International แล้วโรงงานผลิตของ 4Life ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นอิสระตามข้อกำหนด GMP

     ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ David Lisonbee: "การลงทะเบียน GMP ของ NSF International ของเราเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของ 4Life ที่มีต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต"

     โรงงานผลิตของ 4Life ช่วยให้ บริษัท สามารถควบคุม การนำวัตถุดิบมารวมกัน, การผสม, การบรรจุแคปซูล และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์หลักของ 4Life Transfer Factor ได้

     Dr. Cheryl Luther ผู้จัดการทั่วไปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโภชนาการการกีฬาและคุณภาพเครื่องดื่มที่ NSF International : "NSF International ยินดีต้อนรับโรงงานผลิตของ 4Life ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการผลิตของ GMP NSF International ซึ่งเป็นมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดมากที่สุด "

     4Life มีสำนักงานอยู่ใน 24 แห่งเพื่อให้บริการเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายอิสระและลูกค้าทั่วโลก

 

หมายเหตุ  มาตรฐาน NSF  เป็นมาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา เป็นมาตรฐานการผลิตสูงกว่าการผลิตอาหารเสริมทั่วไป ด้วยมาตรฐาน อย. สหรัฐอเมริกา ในระดับGMP ซึ่งเป็นระดับการผลิตยาที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดมาก มีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความมีประสิทธิภาพของวัตถุดิบทุกชนิด ​ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองสถานะ GMP โดยบุคคลภายนอกโดยสมัครใจ สถานที่ผลิต ใน Salt Lake City รัฐ Utah ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด NSF/ANSI Dietary Supplement GMP ที่กำหนดโดย NSF International ตาม NSF “การขึ้นทะเบียนกับ GMP สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองคุณภาพ และความพอใจ และให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทว่าองค์กรของตนดำเนินการตามมาตรฐาน GMP"

    NSF เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคโดยการรับรองผลิตภัณฑ์ และการเขียนมาตรฐานสำหรับอาหาร น้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภค