4Life Transfer Factor in the 2011 PDR

4 Life Transfer Factor in the 2011 PDR

     4Life Transfer Factor Tri-Factor ได้บรรจุอยู่ในหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ 2011 Physicians' Desk Reference (PDR)  หนังสืออันทรงเกียรติเล่มนี้เป็นคู่มือมาตรฐานสำหรับแพทย์กว่า 5 แสนคนในสหรัฐอเมริกา  เราจะตอบคำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4Life ซึ่งได้บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณในธุรกิจ

     Physicians' Desk Reference คืออะไร?

     PDR (Physicians' Desk Reference) คือหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายแสนคนในสหรัฐอเมริกา  หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแหล่งเดียวที่มีข้อมูลเกี่ยวยา, อาหารเสริม และสมุนไพร ที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้  PDR มีข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการรักษา, วิทยาศาสตร์อายุรวัฒน์, การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์, อาหารเสริม และอื่นๆ

     PDR ได้เผยแพร่มาแล้วกี่ปี?

     PDR ได้ตีพิมพ์มาแล้วกว่า 60 ปี

     สำนักงานแพทย์กี่แห่งที่มี PDR?

     ทุกวันนี้  PDR สามารถพบได้เกือบทุกสำนักงานแพทย์ โรงพยาบาล และร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา  PDR ถูกส่งไปยังกว่า 475,000 สำนักงานทางการแพทย์  ความจริงแล้ว 9 ใน 10 ของแพทย์ใช้ PDR เป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญที่สุดของยา และข้อมูลการรักษา

     ผลิตภัณฑ์ของ 4Life ได้บรรจุอยู๋ใน PDR มาแล้วกี่ปี?

     ตั้งแต่ปี 2003 ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor ได้อยู๋ในหนังสือ PDR ในเล่มของ "Physicians' Desk Reference for Nonprescription Drugs, Dietary Supplements and Herbs"  สำหรับในปี 2011 ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor Tri-Factor ได้บรรจุอยู่ใน PDR เล่มหลักซึ่งได้แจกจ่ายให้กับแพทย์, โรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

     PDR 2011 ได้ลงรายละเอียดส่วนไหนของ 4Life?

     PDR 2011 มีรายละเอียดของ 4Life Transfer Factor Tri-Factor ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกของคำจำกัดความและประวัติของ Trasfer Factor รวมถึงงานวิจัยที่สำคัญ  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor Tri-Factor, รายการผลิตภัณฑ์ของ 4Life Transfer Factor และผลการทดลองทางคลีนิค

     PDR จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้จำหน่ายได้อย่างไร?

     เป็นเวลากว่า 10 ปี  4Life ได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง, บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง  ผลิตภัณฑ์ของ 4Life ได้บรรจุอยู๋ใน Physicians' Desk Reference for Nonprescription Drugs, Dietary Supplements and Herbs เป็นเวลายาวนาน

     การที่ได้บรรจุอยู่ใน PDR เล่มหลักได้ส่งเสริมให้ 4Life มีชื่อเสียงที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารเสริม และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์  นี่เป็นจุดแข็งของคุณของการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor  คุณสามารถนำเรื่องเหล่านี้ในการติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

     "ฉันต้องขอขอบคุณ 4Life โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการบรรจุอยู่ใน PDR   ซึ่งได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมากมาย ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก"

Cynthia Champion-Olson, ND

Naturopathy and Clinical Nutrition

Health Sciences Advisory Board Member

     "การที่ 4Life Transfer Factor Tri-Factor ได้บรรจุอยู่ใน PDR  ทำให้ผู้จำหน่ายและลูกค้าสามารถให้แพทย์และผู้ปฎิบัติการด้านสุขภาพศึกษาข้อมูลโดยตรงจากการอ่านข้อมูลอื่นๆ เช่นโครงสร้าง, การทำงาน, ความปลอดภัย และงานวิจัยของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ขอบคุณ Dr.McCausland และแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4ife ที่ได้ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้จำหน่ายในการแนะนำผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์"

Suzette Lawrence, MSN, CNM

Autism Spectrum Disorders

Health Science Advisory board Member

     "การรวมของ 4Life Transfer Factor Tri-Factor ใน PDR 2011 เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า 4Life เป็นบริษัทระบบภูมิคุ้มกัน"

Rob Robertson, Jr.,MD

Emergency Medicine

Health Science Advisory Board Member