เรื่องมะเร็งที่หมอ (อาจ) ไม่ได้บอกคุณ

เรื่องมะเร็งที่หมอ (อาจ) ไม่ได้บอกคุณ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เฉลียว ปิยะชน

หน้า 180-181

 


     ทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์ (Transfer Factor)

       ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ได้โดยโมเลกุลของโปรตีนที่มีชื่อเรียกว่า ทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลของระบบภูมิคุ้มกันที่เคยเผชิญกับสิ่งแปลกปลอมในแม่ นอกจากเป็นความจำแล้ว ยังมีความชาญฉลาดที่จะให้ข้อมูลว่าจะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นอย่างไร โดยเฉพาะการกระตุ้นเซลล์พิฆาตในกลุ่มเซลล์ทีลิมโฟไซต์ให้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม โดยใช้เวลาไม่นานในการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก โดยทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์มีมากในโคโลสตรัม ในน้ำนมแรกของแม่หลังคลอด ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์จากโคโลสตรัมนมวัวซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับของคน เพราะวัวอยู่ในภาวะแวดล้อมคล้ายคน

     การได้รับทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์เป็นประจำจะไปส่งเสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของเราให้มีสมดุล มีรายงานหนึ่งพบว่า สามารถเพิ่มกิจกรรมของเซลล์พิฆาตได้ถึง 100% การนำทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์มาใช้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน หรือร่วมบำบัดมะเร็ง จึงอยู่ในขอบข่ายที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุัมกันที่ดีที่สุด 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน