ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ PDR 2016

ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor (ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)

ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ PDR 2016

     Salt Lake City, Utah (17 มีนาคม 2559) นับเป็นปีที่ 12 แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Physicians’ Desk Reference® (PDR) ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ในการอ้างอิง โดยชุดเครื่องมือการอ้างอิงเหล่านี้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่สำคัญได้หลายช่องทาง  รวมทั้งเข้าถึงทางดิจิตอลได้ใน PDR.net® และmobile PDR®

     ประธานส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์ David Vollmer: “เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสืออันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกครั้ง หนังสือ PDR ได้ส่งมอบข้อมูลด้านสุขภาพและนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ”

     PDR เล่มปี 2016 ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula และ ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Tri-Factor formula 

    “PDR ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “หนังสือ PDR เป็นเครื่องมืออันทรงเกียรติและน่าเชื่อถือที่สุดในวงการแพทย์ การที่ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ได้มีชื่ออยู่ใน PDR จะช่วยให้นักธุรกิจ ได้รับความเชื่อถือเมื่อมีนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

     4ไล้ฟ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดข้อมูลวิทยาศาสตร์ โดยมี 4 สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 32 สิทธิบัตรทั่วโลก รวมทั้งงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของทีมนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSAB)

     4ไล้ฟ์ มีสำนักงานใน 5 ทวีป เพื่อที่จะบริการนักธุรกิจอิสระทั่วโลกผ่านวิทยาศาสตร์ ความสำเร็จ และการบริการ

     Transfer Factor (ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)  ใน PDR  http://www.pdr.net/full-prescribing-information/4Life-Transfer-Factor-Tri-Factor-nanofactor-transfer-factor-159 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุัมกันที่ดีที่สุด 

    ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ้มกัน