การวิจัยที่แสดงถึงความปลอดภัยของ 4Life Transfer Factor

การวิจัยที่แสดงถึงความปลอดภัยของ 4Life Transfer Factor

     Salt Lake City, Utah (14 มีนาคม 2019) The March issue of Regulatory Toxicology and Pharmacology(กฎระเบียบทางด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาฉบับเดือนมีนาคม) รวมถึงการศึกษาที่ให้การประเมินความปลอดภัยของส่วนผสม 4Life Transfer Factor จากน้ำนมเหลืองของวัว  การตีพิมพ์เป็นข้อกำหนดในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย Generally Recognized as Safe  (GRAS) ของ 4Life  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)

     ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และระเบียบข้อบังคับ Dr. Paula Brock บทความ การประเมินทางพิษวิทยาของ โคลอสตรัมอัลตร้าฟิลเทรต (Colostrum Ultrafiltrate) ”  ได้อธิบายการวิจัยที่แสดงถึงความปลอดภัยของ 4Life Transfer Factor  สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการติดตามสถานะ GRAS ของเราและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในด้านความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ 4Life”

     วารสารวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบรายเดือน ครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายและเภสัชวิทยาที่มีความสำคัญต่อนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการและสาธารณชนทั่วไป การศึกษานี้เป็นการทำซ้ำครั้งล่าสุดในความมุ่งมั่นของ 4Life ต่อการรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่สาม

     David Lisonbee  ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ 4Life “ บทสรุปของการวิจัยครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจสำหรับเรา  อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นในการติดตามสถานะ GRAS ของเรา  ด้วยเหตุนี้เราจึงพอใจกับผลลัพธ์อย่างมาก

     4Life มีสำนักงาน 25 แห่งทั่วโลก เพื่อให้บริการเครือข่ายผู้จำหน่ายอิสระทั่วโลกและลูกค้าของพวกเขา