ประธานบอร์ดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4Life ได้เขียนบทความไว้ใน Social Selling News

 

ประธานบอร์ดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4Life 

ได้เขียนบทความไว้ใน Social Selling News

 

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ซอลค์เลคซิตี้ รัฐยูท่าห์  ดร.เดวิด วอลเมอร์ ประธานบอร์ดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เขียนบทความไว้ใน Social Selling News

     ดร.เดวิด วอรลเมอร์ ได้แบ่งบทความเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ซึ่งมีเนื้อหาพูดถึง รายงานการวิจัย การพัฒนาสูตร พัฒนาสินค้า และคุณภาพการผลิต เจาะลึกจากกรรมการบริหารของ 4Life 

     ดร.วอลเมอร์ กล่าวว่า "เราใช้เวลาอย่างมากในการทุ่มเทและทบทวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนผสมต่างๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง กล่าวถึงอะไรได้บ้าง และจุดประสงค์การวิจัยมีอะไรบ้าง  พวกเราได้เจอกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบจากงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ของเรา  เมื่อเรามีข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเราทำการวิเคราะห์โครงสร้างหน้าที่ของส่วนผสม แล้วนำไปใช้ในสินค้า  หลังจากนั้น เราทำการทดสอบส่วนผสมเหล่านั้นว่ามีอยู่จริงหรือไม่ บริสุทธิ์หรือไม่ และมีประสิทธิภาพหรือไม่

     ตลอดบทความนี้ ดร.วอลเมอร์ อยู่ภายใต้ความกดดันมากว่า 20 ปี  เราทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ คุณเดวิด ลิซันบี ที่จะทำให้ 4Life มีความน่าเชื่อถือในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น  เรามีที่ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านสุขภาพในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีบุคลากรด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัย และด้านการสอน  ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ช่วยให้เราก้าวไปถึงบทวิจัยในด้านเฉพาะทางมากขึ้น  ทำให้เราเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะศาสตร์ที่ลึกซึ้งในแต่ละด้านจริงๆ"

     ดร.วอลเมอร์ สรุปโดยเน้นถึงความจำเป็นของการปฏิบัติตามกฏระเบียบ และเข้าร่วมกับสมาคมขายตรงมาเป็นเวลานาน และการเปิดตัวของอุตสาหกรรมนี้ ที่สภาพขายตรงจะใช้ควบคุมตนเอง

     ดร.วอลเมอร์ สรุปไว้ว่า "เมื่อผมมองไปที่ 4Life  ผมเห็นฝ่ายบริหารที่ดำเนินชีวิตตามหลักจรรยาบรรณของ DSA  ผมเห็นการตลาดที่สอดคล้องและการสื่อสารขององค์กรที่ให้คำแนะนำ  รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4Life ที่จัดการสิ่งที่ควรทำ และไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงไล้ฟ์สไตล์"

     4Life มีสำนักงานสาขากว่า 25 ประเทศ เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจทั่วโลก

Calvin Jolley

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

4Life Research USA,LLC