4Life ได้รับการจดทะเบียนจากองค์กร NSF (National Science Foundation)

 

4Life ได้รับการจดทะเบียนจากองค์กร NSF

(National Science Foundation)

 

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ เมืองซอล์ตเลค รัฐยูท่าห์  ทางโรงงานผลิตของบริษัท 4Life ที่เมืองแซนดี้ และเมืองวินยาร์ด ได้รับการจดทะเบียนจากองค์กร NSF National Science Foundation หรือที่รู้จักกันในนาม "มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา" ว่าบริษัท 4Life เป็นบริษัทที่ดีและมีคุณภาพ  ซึ่งได้ผ่าน GMP หรือผ่านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

     การได้ขึ้นทะเบียน GMP จาก NSF International ในครั้งนี้เป็นที่ยืนยันว่าบริษัท 4Life ได้ใช้การผลิตที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้คุณภาพ

     นายอดัม บริกส์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านคุณภาพ กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับลูกค้าและนักธุรกิจของเรา  การได้รับการจดทะเบียน GMP จาก NSF ครั้งนี้  แสดงใ้ห้เห็นถึงสิ่งที่เราลงทุน และยังช่วยสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของเราให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น"

     หลักการของ GMP ช่วยให้บริษัทพัฒนาและรักษาการควบคุมที่เหมาะสม ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูปผลิตและติดฉลากในลักษณะที่สอดคล้องกัน  รวมถึงได้มาตรฐานคุณภาพ GMP ของ NSF ได้รับการพัฒนาตามข้อบัคับขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ว่าด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

     ประธานบอร์ดวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ ดร.เดวิด วอลเมอร์ ได้กล่าวทิ้งท้าย "โรงงานผลิตของเราควบคุมการผสม การห่อหุ้ม และการบรรจุผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor ขั้นต้นได้อย่างสมบูรณ์ การลงทะเบียน GMP ของ NSF ให้การรับรองบุคคลที่สามซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับความมุ่งมั่นของเราต่อคุณภาพโดยรวม"

     ปัจจุบัน 4Life มีสำนักงาน 25 ประเทศ เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจทั่วโลก

Calvin Jolley

Vice President Communication 

4Life Research USA, LLC