แคลเซียมกับมวลกระดูก
  • 12 เมษายน 2017
  • 268
  • 0
แคลเซียมกับมวลกระดูก        การบริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันโรคกระดูกพรุน  ด้วยภาวะที่เพิ่มบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีผลให้มวลกระดูกต่ำลงและเส
อ่านต่อ