กลิ่นปาก
  • 12 April 2017
  • 426
  • 0
                    ...
อ่านต่อ
แก้ที่ฟันไฉนจึงแก้ที่หัวใจได้ด้วย
  • 12 April 2017
  • 169
  • 0
แก้ที่ฟัน ไฉน จึงแก้ที่หัวใจได้ด้วย ?      อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist) ล้วนแล้วแต่ตระหนักดีถึงความ...
อ่านต่อ