หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้

(หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้ : นายแพทย์ เฉลียว ปิยะชน)

ลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้

     โรคหัวใจเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อไม่กี่สิบปีก่อน

     โรคหัวใจในที่นี้ หรือที่เข้าใจกันทั่ว ๆ ไปคือ โรคที่มาจากหลอดเลือดแข็งตีบ และมีการอุดตันตามมา  หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจมีชื่อว่า โคโรนารี โรคนี้จึงเรียกอีกชื่อว่า โรคหัวใจโคโรนารี

     โรคหัวใจเป้นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของคนไทย  และน่าจะเป็นสาเหตุเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นอันดับ  1 การเสียชีวิตเ่ช่นนี้ เป็นสิ่งที่น่าตระหนกอย่างยิ่ง ทั้งตัวเอง และผู้ใกล้เคียง โอกาสที่จะเกิด เช่นนี้มีบ่อยพอสมควร

     - 1 ใน 3 ถึง 40 % ของผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารีนั้น อาการแรกคือ การเสียชีวิตทันที โดยไม่รู้ตัวมาก่อน เป็นครั้งแรก และ ครั้งสุดท้าย

     - 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่เกิดหัวใจถูกจู่โจม ครั้งแรกนั้นไม่มีอาการมาก่อน

     โรคหลอดเลือดแข็ง เป็นภาวะที่เกิดได้กับหลอดเลือดแดงทุกเส้น  เมื่อเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือ สมอง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญก็ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ง่าย หรือเป็นอัมพาต มพฤกษ์ ตามมา

 

สถิติโรคหัวใจที่น่าสนใจ 

    โรคนี้เป็นตั้งแต่เด็กแต่ใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปีกว่าจะมีอาการหรือ ไม่มีอาการ แต่ปรากฏตัวก็ทำให้เสียชีวิตเลยดังกล่าวแล้ว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องป้องกันด้วยทุกวิถึทาง เพราะเป็นโรคที่ป้องกันได้  และเมื่อเป็นแล้วก็บำบัดให้ฟื้นคืนสภาพได้ทุกระยะของโรค เนื่องจากมีข้อมูลทางพยาธิวิทยาว่า เป็นโรคที่เกิดมากขึ้นกับคนในทุกภูมิภาคของโลก ดังเป็นที่ประจักษ์แก่หลาย  ๆ ท่าน ว่า มีคนรู้จักต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้อยู่บ่อย ๆ

     การเรียนรู้ถึงพยาธิิสภาพกลไกการเกิดโรคและบริบทอื่น ๆเช่น ระบาดวิทยาของโรค เรื่องราวความเป็นไปนั้น ทำให้เราเข้าใจโรคนั้น ๆได้ดีขึ้น ที่สำคัญ พยาธิสภาพที่เป็นผลจากสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอักเสบนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอให้ง่ายที่จะเข้าใจ และเห็นว่า ถ้าผู้อ่านได้เรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการเหล่านี้บ้าง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเข้าใจเรื่องราวของหลอดเลือดได้กว้างขึ้น

     ปัจจุบันยอมรับกันว่า กาอักเสบเป็นขบวนการที่ทำให้ หลอดเลือดแข็งไม่ใช่จากความชราภาพ  สาเหตุที่ำทำให้หลอดเลือดอักเสบนั้น มีมากมาย บ้างก็เป็นที่ยอมรับและเข้าใจกลไกอย่างดี ต่บางสาหตุกลับไม่ค่อยมีผู้สนใจ แม้แ่ต่ แพทย์เอง อนำเสนอ สาเหตุต่าง ๆ ที่สามารถค้นมาได้ เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกลไกเกี่ยวเนื่องทางชีวเคมี ภูมิคุ้มกัน สรีรวิทยา และอืน ๆ  เป็นระบบที่ธรรมชาติมีไว้ให้ร่างกายปรับแต่งให้เกิดสมดุล หรือ เรียกตามศัพท์วิชาการว่า homeostasis

     ขบวนการเหล่านี้ ประกอบด้วยกลไกทางชีวเคมี เกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพัน ปฏิกิริยาที่เป้นไปตามแนวทางที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้แล้ว การย่อยปรับแต่ง metabolic pathway ารรักษาดุลยภาพในภาวะหลอดเลือดอักเสบ ก็คือการซ่อมแซม

     การซ่อมแซมกลับเป็นผลเสีย  เพราะทำให้ผนังหลอดเลือดส่วนนั้น ขรุขระ หนาขึ้น ความอ่อนนุ่มลดลง และรูแคบตีบ การที่ร่างกายพยายามจะรักษาสมดุล กลับกลายเป็นว่าทำให้เสียสมดุลเอง ทั้งนี้ น่าจะเกิดจากข้อบกพร่อง อื่น ๆ ที่เกือหนุนให้เป็นไปเช่นนั้น เช่น ขาดสารอาหาร หรือ วิตามินที่จำเป็น หรือ ต้นเหตุแห่งปัญหารุนแรงมาก และ ยังไม่ถูกขจัดออกไป

 

    ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด

    1.การติดเชื้อ ไวรัส หรือ แบคทีเรีย

     2.LDL chloresterol สูง

     3.Triglyceride สูง

     4.น้ำตาลในเลือดสูง

     5.Homocysteinูง

     อื่น ๆ

ปัจจัยเกื้อหนุน

     :พันธุกรรม

     พันธุกรรมเป็นปัจจยกำหนด ความเป็นไปที่สำคัญของแต่ละบุคคล  ที่เกี่ยวกับหลอดเลือดคือ  เป็นตัวกำหนดการย่อยปรับแต่ง ไขมันชนิดต่า่ง ๆ จากอาหารที่รับประทาน  บางคนจึุงมีคอเลสเตอรอลดี HDL สูงกว่าอีกคนหนึ่ง ขณะที่รับประทานอาหารเหมือนกัน ยีนทำหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับตัวเรากับสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมอาหารด้วย

     พันธุกรรมจึงมีผลต่อ หรือเ็ป็นปัจจัยเสี่ยงถึง 45 % ส่วนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต หรือภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยเสี่ยง 15 % และ อีก 40 % นั้นไม่ทราบชัด  เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ แต่เราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้แม้เป็นปัจจัยเพียง 15 % ก็ตามสู่ผลสำเร็จได้


     ปัจจุบัน แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เชื่อว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งนั้น าจากการอักเสบ

     สมมุติฐานการอักเสบของหลอดเลือด

     1. สมมุติฐาน คอเลสเตอรอล :ระดับ LDL ในเลือดสูง ,LDL ถูก ออกซิไดซ์ เกิด oxidized LDL

      2. สมมุึติฐาน ผนังหลอดเลือดทำหน้าที่บกพร่อง : การที่หลอดเลือดอักเสบได้นั้น เป็นเพราะผนังหลอดเลือดอ่อนแอ ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ ชั้น เยื่อบุ ซึ่งสัมผัสกับเลือดตลอดเวลา


     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    บีซีวี (BCV) 
 (บำรุงกล้ามเนื้อหัวใจ, ลดไขมันหลอดลือด, ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่น)

    ไบโอ อีเอฟเอ (Bio EFA)
 (กรดไขมันจำเป็น, ลดคอเลสเตอรอล, ลดการอักเสบ)