ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่ม IgA 73%

ารทดสอบ 4Life ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ แสดงการเพิ่มขึ้น 73% ของการผลิตแอนตี้บอดี้ IgA ในน้ำลาย

    ในทศวรรษที่ผ่านมา 4ไล้ฟ์เป็นผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทรานเฟอร์วิทยา  สินค้าใหม่, กระบวนการต่าง ๆ ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและการศึกษาเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ ที่มีผลต่อการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ใช้ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ ไตรแฟกเตอร์ฟอร์มูล่า(แอดวานซ์) และ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ พลัส ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า(พลัส แอดวานซ์) ที่มีต่อการทำงานของเซลล์เพชรฆาต (NK Cell) ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของเซลล์เพชรฆาต 283% และ 437% ตามลำดับ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ เดวิด ลิซันบี (ประธานบริษัท 4ไล้ฟ์), แผนกวิจัยและพัฒนาของ 4ไล้ฟ์ และสมาชิกของคณะกรรมที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.ริชาร์ด แบนเน็ต ได้ศึกษาผลของ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ ที่มีต่อระดับของ IgA (Immunoglobulin A) ภายในร่างกาย

     ทำไม IgA ถึงมีความสำคัญ

     แอนตี้บอดี้ IgA ซึ่งถูกผลิตโดย B-Cells เป็นโปรตีนที่มีความสำคัญและถูกนำไปใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและทำลายสิ่งแปลกปลอม  IgA มีอยู่บนพื้นผิวของเยื่อบุผิว (Mucous Membranes) เช่น ปาก จมูก ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และทางเดินของระบบสืบพันธ์และมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับสุขภาพของร่างกาย โมเลกุลรูปตัว Y เหล่านี้จะจับติดอยู่กับผู้บุกรุก ป้องกันผู้บุกรุกด้วยการผูกติดและนำส่งผ่านตลอดแนวของเมือก ไม่ให้ผู้บุกรุกประมาณ 95% ของตัวการที่ทำให้เกิดโรคทั้งหมด(เชื้อโรค) เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านเยื่อบุผิวซึ่งเรียงเป็นแนวยาวของ ปาก จมูก ปอด ลำไส้ และอื่นๆ เชื้อโรคจากอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านลมหายใจ อาหารที่คุณทานจากมือสู่ปาก ทีนี้ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณที่จะป้องกันคุณจากการโจมตี  แอนตี้บอดี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเลกุล IgA ช่วยขจัดภัยคุกคามจากเยื่อบุผิวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเพิ่มการผลิตของ IgA คุณได้จัดเตรียมสิ่งกีดขวางที่มีชีวิตในการป้องกันร่างกายของคุณเอง  ลองคิดดูว่าโมเลกุล IgA ในฐานะหน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังลาดตระเวนอยู่บนเยื่อบุผิวของร่างกาย เมื่อมันพบเจอกับผู้ร้าย(เชื้อโรค) IgA ก็จะจับเชื้อโรคและนำมันออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายคุณมีโมเลกุล IgA ที่มากขึ้นในการลาดตระเวนไปทั่วร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะมีความสามารถที่ดียิ่งขึ้นในการป้องกันตัว
 

     การศึกษา ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ กับ IgA 

     4ไล้ฟ์ ได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี 21 คน ซึ่งไม่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์  เป็นการศึกษา 4 สัปดาห์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ และโมเลกุล IgA วิธีการง่าย ๆ ที่จะทดสอบความเข้มข้นของโมเลกุล IgA ที่มีอยู่ในน้ำลาย 4ไล้ฟ์ได้รวบรวมตัวอย่างน้ำลายจากผู้ทดสอบแต่ละคนทุก ๆ สัปดาห์ตลอดการทดลอง เพื่อพิจารณาผลของ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ ที่มีต่อการผลิต IgA ผู้ทดสอบแต่ละคนทาน 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า(แอดวานซ์) ใน 2 สัปดาห์แรกหลังจากนั้นทาน 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา

 
              
                  วีดีโอคลิป 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่ม Iga73%

 

     ลการทดลองระดับ IgA  

     ลังจาก 4 สัปดาห์ 100% ของผู้ทดสอบแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการผลิต IgA ในน้ำลายโดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 73% เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐาน 1 สัปดาห์ ยิ่งกว่านั้นผู้เข้าร่วมทดสอบส่วนใหญ่ (95%) แสดงผลการเพิ่มขึ้นภายในเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

 

    สิ่งนี้มีความหมายอย่างไร? สำหรับคุณ 

     ารศึกษานี้บอกเป็นนัยว่า 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์สื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ซึ่งแสดงผลได้ดังนี้
 
    - กระตุ้นการผลิตแอนตี้บอดี้ IgA ของ B-Cells เพิ่มการป้องกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาทางเยื่อบุผิว

 
    - เตรียมการป้องกันที่สำคัญ ณ บริเวณที่มีโอกาสพบเจอผู้บุกรุก (เชื้อโรค)

    
- เพิ่มการป้องกันประเภทแอนตี้บอดี้ที่จำเป็นสำหรับชีวิต
 
   
     ด้วยการศึกษาทางระบบภูมิคุ้มกัน IgA ชิ้นใหม่นี้ เป็นอีกครั้งที่ 4ไล้ฟ์ ตอกย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากที่สุด และปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้  4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถเพิ่มผลิต IgA ทำให้คุณได้รับบอดี้ที่มากขึ้นเพื่อระบบภูมิคุ้มกันที่ฉลาดและแข็งแรงและส่งผลทำให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์

 

     คำจำกัดความที่สำคัญ

     - Mucous Membranes (เยื่อบุผิวที่มีสารคัดหลั่ง) ถูกวางเป็นแนวยาวในช่องว่างของร่างกายต่าง ๆ เช่น ปาก จมูก ปอด ลำไส้ และอื่น ๆ มันเกี่ยวข้องในการหลั่ง แอนตี้บอดี้ IgA


     - Antibodies (แอนตี้บอดี้) เป็นโปรตีนที่ถูกใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและทำลายเชื้อโรค

     - IgA (Immunoglobulin A) เป็นแอนตี้บอดี้ที่พบได้ในเยื่อบุผิวของร่างกาย  IgA ถูกผลิตในร่างกายได้มากกว่าแอนตี้บอดี้ชนิดอื่น ๆ

        ตัวอย่าง แอนตี้บอดี้ชนิดอื่น ๆ เช่น IgE (ผิวหนัง), IgG (เนื้อเยื่อและเลือด) และ IgM (เลือด)

 

New 4Life Transfer Factor® Test Shows 73% Average Increase in Salivary IgA Production  

     Salt Lake City, Utah (May 11, 2009) 4Life Research™ announced today the completion of a new preliminary scientific test showing the effect of 4Life Transfer Factor Tri-Factor® Formula on IgA antibody production. Participants took 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula for two weeks, followed by 4Life Transfer Factor RioVida® Tri-Factor Formula for another two weeks. One hundred percent of participants saw an increase in the production rate of salivary secretory IgA when compared to a one-week baseline, with an average increase of 73% to view graph.

     IgA antibodies, produced by plasma cells, are highly specific proteins used by the immune system to bind and neutralize foreign invaders. IgA bathes the surface of the mucous membranes. These y-shaped proteins bind to invaders, preventing them from attaching and passing through the mucous lining into the tissues and bloodstream of the body.

     The test was conducted by 4Life Chief Executive Officer David Lisonbee; Chief Scientific Officer Calvin McCausland, Ph.D.; Health Sciences Advisory Board Member Richard Bennett, Ph.D.; Director of Health Information Services Brent Vaughan; and Research Scientist Shane Lefler.

     “I’m proud to be associated with a company that values scientific research so highly,” commented McCausland. “It’s wonderful to provide effective immune system support products that are also backed up by sound scientific studies.”

     “I continue to be amazed at 4Life Transfer Factor’s ability to boost and support the immune system,” said Bennett. “This preliminary IgA test suggests another layer of vital immune system protection that 4Life Transfer Factor provides.”

     “4Life’s Research and Development team has identified that 4Life Transfer Factor can support another vital component of a healthy immune system—IgA antibodies—once again proving our commitment to stay at the forefront of immune system science,” remarked Lisonbee.

     4Life, category creator of Transferceutical™ Science and world leader in the development, production, and distribution of Transfer Factor support products, continues to post growth in more than 40 countries around the world. 

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ่้มกัน