Passport to Freedom

อิสรภาพในการเลือก (Freedom to Choose)

 

     หนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของเราคือ "Man 's Search for Meaning" แต่งโดย Viktor Frankl มันเป็นเรื่องจริงของการถูกจำคุกของเขาในค่ายกักกันนาซี   Frankl เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่เขาและนักโทษคนอื่น ๆ ถูกปล้นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์  เขาไม่สามารถเลือกว่าจะทำอะไร  เขาไม่สามารถเลือกว่าจะกินอะไร, เขาจะไปไหน แม้กระทั่งว่าเขาจะนอนตอนไหนหรือที่ไหน  เขาไม่มีอิสระภาพในการพูดหรือการกระทำ  และเขาก็ไม่มีหนทางจะต่อสู้กับการกระทำที่โหดร้ายมาก  อย่างไรก็ตาม Frankl บอกว่าเขาได้ค้นพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ในระหว่างที่เขาถูกทดสอบนี้

      ไม่ว่าเราจะถูกจำกัดในเสรีภาพข้อไหน  เราก็ยังคงมีอิสระที่จะเลือกทัศนคติของเราเองในสถานการณ์ใดก็ตาม  การตระหนักเช่นนี้ได้นำ Frankl ไปสู่ความสงบสุขและไ้ด้รับความท้าทายอย่างมากต่อจิตวิญญาณของมนุษย์

      ตราบใดที่ยังมีความหวัง ก็จะไม่มีสิ่งใดมาจำกัดอิสรภาพของเราได้  พวกเราหลายคนของเราประสบกับความความทุกข์อย่างมากจากการว่างงาน, หนี้สิน, และสุขภาพที่แย่ หรือจากการกระทำอื่นๆ ซึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้  แต่เราสามารถมีความกล้าหาญเช่นคำพูดของ Viktor Frankl  "เราสามารถเลือกวิธีการที่เราจะตอบสนองต่อความท้าทายของเรา"

      ในเดือนเมษายน คศ. 2012, 4Life จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติืั้ที่ Philadelphia, Pennsylvania โดยรูปแบบของกิจกรรมคือ "Passport to Freedom (หนังสือเดินทางสู่อิสรภาพ)"  เราขอเชิญชวนคุณตอนนี้เพื่อที่จะเลือก  ฝึกทักษะของคุณสำหรับความสามารถที่จะเลือกและตัดสินใจจะอยู่กับเราในเมษายนปีหน้านี้   เราสัญญาว่าความตั้งใจของคุณที่จะเข้าร่วมงานประชุมนี้จะเป็นการเปิดหนทางใหม่สำหรับคุณที่จะบรรลุอิสรภาพมากขึ้นในชีวิตของคุณ  เราหวังว่าจะได้ฉลองร่วมกันในเดือนเมษายนปี 2012 พร้อมกับหลายพันคนจากทั่วโลก  เป็นการค้นพบอิสรภาพที่ 4Life