สถิติใหม่ด้านยอดขาย และยอดผู้จำหน่ายสมัครใหม่4ไล้ฟ์

สถิติใหม่ด้านยอดขาย และยอดผู้จำหน่ายสมัครใหม่ 4ไล้ฟ์

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2011  เมืองซอล์ทเลค ซิตี้ มลรัฐยูท่าห์,  ในเดือนสิงหาคมนั้น ยอดผู้จำหน่ายสมัครใหม่ที่เข้ามานั้นได้สร้างสถิติใหม่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก  4 ไล้ฟ์ เดินหน้าสร้างยอดขาย และผู้จำหน่ายสมัครใหม่เหมือนกับที่บริษัทเดินหน้าขยายไปทั่วโลก  การเติบโตนี้สวนทางกับภาพที่น่าหนักใจตามรายงานการว่างงานของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลก  ประธานบริษัท Steve Tew กล่าวว่า “การสร้างสถิติใหม่ด้านยอดผู้จำหน่ายสมัครใหม่ชี้ให้เห็นวู้จำหน่ายอิสระยังคงเพลินอยู่กับรายได้ที่คงมีเหลืออยู่  ประชาชนต้องการทำงาน แต่ไม่เกิดการจ้างงาน และรัฐบายยังคงพยายามหาทางสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่  โอกาสทางธุรกิจกับ 4ไล้ฟ์นั้น ได้นำเสนอความมั่นคงทางการเงินในอนาคตให้กับผู้จำหน่าย”  รองประทานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Mark Peterson กล่าวว่า “แม้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ผู้จำหน่าย 4ไล้ฟ์ ยังคงตระหนักและเข้าใจถึงโอกาสแห่งความมั่นคงของ 4ไล้ฟ์”  สำหรับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น  ยอดขายทั่วโลกของบริษัทฯ เติบโตขึ้นถึง 22% และมีการบันทึก 10 ตลาดที่มีผลงานเติบโตดีเด่น

     10 ตลาดเติบโตสูงสุดจากเปอร์เซ็นต์ยอดขาย

     สหรัฐอเมริกา                   22%

     เกาหลี                            24%

     เม็กซิโก                          26%

     เปรู                                27%

     ไทยแลนด์                      28%

     โคลัมเบีย                        32%

     ยุโรป                              38%

     ไต้หวัน                            81%

     นิวซีแลนด์                        99%

     เอกวาดอร์                       118%

     ประธานผู้ก่อตั้ง David Lisonbee กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของคุณ Bianca และทีมบริหาร 4ไล้ฟ์ ทั่วโลก  ผมขอขอบคุณและชมเชยผู้สร้างธุรกิจทุกท่าน การเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเตอบโตดังที่เห็นนั้นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงคุณลักษณะความอดทนของผู้จำหน่าย 4ไล้ฟ์”

     4ไล้ฟ์ มีสำนักงานอยู่ใน 5 ทวีปเพื่อบริการงานเครือข่ายแก่ผู้จำหน่ายอิสระผ่านทางด้านวิทยาศาสตร์, ความสำเร็จ และการบริการ