วีดีโอผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Enummi

วีดีโอผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Enummi (อีนูมมิ)

                               

                                วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ Enummi (อีนูมมิ)

                               

                                วีดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ Enummi Step 1 - ทำความสะอาดผิวหน้า Enummi Cleanser

                               

                                วีดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ Enummi Step 2 - ปรับสภาพผิว Enummi Toner

                         

                          วีดีโอสาธิตการใช้ Enummi Step 3 - Serum & Enummi Eye Cream

                         

                          วีดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ Enummi Step 4 - Day & Night Cream

                         

                          วีดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ Enummi สำหรับผู้ชาย