4ไล้ฟ์ วาง 4 กลยุทธเร่งเพิ่มฐานสมาชิก

นิตยสาร Business Owner ฉบับเดือนมกราคม 2555

4ไล้ฟ์ วาง 4 กลยุทธเร่งเพิ่มฐานสมาชิก

 

     ขนิษฐา พันวินิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 4 ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แผนการรุกตลาดในปี 2555  บริษัทมีแผนขยายฐานสมาชิกและลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างแบรนด์ 4ไล้ฟ์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง  ภายใต้กลยุทธหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย

     1. แผนการให้ความสนับสนุนและช่วยผู้นำดูแลสมาชิกใหม่ เพิ่มเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของสมาชิกและผู้นำมากขึ้น

     2. การจัดโปรโมชั่นและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน  โดยจะมีการแจกไอแพดให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใหม่สามารถเริ่มงานกับบริษัทได้ทันที

     3. การเน้นให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วกับสมาชิก ผ่านทั้งช่องทางเฟซบุ๊คและเวปไซต์  เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

     4. ทำงานกับผู้นำมากขึ้น  โดยจะมีการจัดประชุมผู้นำทุกเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของข่าวสาร รวมถึงการติดตามงานที่ทำไปแล้วว่ามีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง  เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างตัวบริษัทและผู้นำมากขึ้น หรือเป็นในรูปแบบ Two Way Communication

     "ในปีหน้า บริษัทจะเน้นการขยายฐานสมาชิก เพื่อสร้างแบรนด์ 4ไล้ฟ์ ให้เป็นที่รู้จัก  เนื่องจากนโยบายในระยะยาวต้องการสร้างให้บริษัทมีภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงที่ดีในสายตาของผู้บริโภค  ดังนั้นปีหน้าบริษัทจะเน้นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยรองบประมาณจากบริษัทแม่ว่าจะให้การสนับสนุนเท่าไร  โดยตั้งเป้าว่าจากแผนการขยายฐานสมาชิกที่แอคทีฟมีประมาณ 5,000 ราย  ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสมาชิกราว 200,000 ราย

     นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง  โดยยังคงมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวสินค้าอีก 1-2 รายการ  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก และดูแลร่างกายทั่วไป  ขั้นตอนอยู่ระหว่างการขออนุญาติจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และหากว่าการเปิดตัวสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ยอดขายในปี 2555 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ 20%

     ล่าสุดบริษัทได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีเอ็ม ซึ่งเป็นกลุ่มแคลเซียม ที่มีราคาถูกกวาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  โดยปัจจุบัน สินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีสัดส่วนประมาณ 95% และกลุ่มสกินแคร์ มีสัดส่วน 5% โดยปีหน้าบริษัทมีแผนที่จะนำสินค้าในกลุ่มสกินแคร์เข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย

     ส่วนแผนการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้านั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า เนื่องจากต้องการสร้างฐานและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งก่อน  โดยจะเลือกเปิดพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยรูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการนั้น บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

     อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วยที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์น้ำท่วม แต่ไม่ส่งผลกระทบกับยอดขายแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้เตรียมความพร้อมองแผนการรุกตลาดตั้งแต่ช่วงต้นปีไว้แล้ว  ด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้บริษัทสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าเรียบร้อยด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 150%