4ไล้ฟ์ ได้รับรางวัล Utah Genius Award 2012

4ไล้ฟ์ ได้รับรางวัล Utah Genius Award  2012

  

   วันที่ 25 เมษายน 2555 Salt Lake City, Utah หลังจากการประชุมปี 2012  ผ่านพ้นไปได้ไม่นาน  คณะผู้บริหารก็เผยรางวัล  Utah Genius Award  ซึ่งถูกมอบให้กับบริษัทที่จดสิทธิบัตรและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  การประกาศผลรางวัล Utah Genius Award  ให้กับประชาชนและบริษัทที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งอยู่เบื้องหลังระบบเศรษฐกิจของรัฐยูท่าห์นั้น  ใช้ผลทางสถิติที่เที่ยงตรงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ  ไม่ใช่จากการลงคะแนนเสียงและไม่มีการเสนอชื่อรับรางวัล

     ผู้ประกาศข่าววิทยุ KSL Newsradio,  Amanda Dickson กล่าวว่า “คุณค่าของสังคมนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์”  ภายในงานเลี้ยงรับรองผู้กล่าวปราศรัยประกอบด้วย  ผู้ว่าการรัฐยูท่าห์  Bell ประธานบริหารสำนักข่าว Deseret News  และ Deseret Digital Media, Clark Gilbert และศาสตราจารย์  Dr. Stephen C. Jacobsen ผู้มีชื่อเสียงจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ได้รับรางวัล Utah Genius Lifetime Achievement Award..

      ในงานมอบรางวัลใจกลางเมือง Salt Lake City รองผู้บริหารฝ่ายการตลาด Trent Tenney กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Utah Genius Award การประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเรา  เพื่อบริษัท 4ไล้ฟ์ จะเป็นโอกาสให้แก่ผู้จำหน่ายของเราในวันนี้และรุ่นต่อๆ ไป”  ประธานบริษัท 4ไล้ฟ์ และผู้ต่อตั้ง David Lisonbee  เปิดตัว 4ไล้ฟ์ รีเสิรช์ ในปีคศ. 1998 จากเพียง 1 สิทธิบัตร  ด้วยความยืนหยัดและเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์  ปัจจุบัน 4ไล้ฟ์ มี 9 สิทธิบัตรทั่วโลกและยังมีมากกว่าสิบรายการที่กำลังรอดำเนินการ  นอกจากนี้บริษัทยังได้ขึ้นทะเบียนสินค้ามากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ ในปีคศ. 2011  บริษัท 4ไล้ฟ์ ได้รับเครื่องหมายการค้ามาแล้ว 4 รายการ  ผู้จำหน่ายอิสระได้ใช้รากฐานของบริษัทซึ่งคือวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในความสำเร็จส่วนใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจขายตรงในโลกนี้

     4ไล้ฟ์มีสำนักงานต่างๆ ใน 5 ทวีปทั่วโลก  เพื่อบริการธุรกิจเครือข่ายให้กับผู้จำหน่ายอิสระผ่านทางวิทยาศาสตร์ ความสำเร็จและการบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Calvin Jolley
Vice President, Communications
4Life Research USA, LLC