4ไล้ฟ์ ได้รับรางวัลธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด

4ไล้ฟ์ ได้รับรางวัลธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด

 

     เมืองซอลท์เลค รัฐยูท่าห์ (13 กุมภาพันธ์ 2013)  4ไล้ฟ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลเมืองแซนดี้, ทอม โดแลนด์ สำหรับรางวัลธุรกิจแห่งปี  สำนักงานใหญ่ของ 4ไล้ฟ์ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองแซนดี้ รัฐยูท่าห์ 

 

     ประธานบริษัท สตีฟ ทิว "การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในฐานะตัวแทนบริษัทที่ดี และอีกส่วนหนึ่ีงเพราะว่าเราได้มีการบริหารจัดการจนเติบโตไปทั่วโลกจากสำนักงานใหญ่ของเรา  แซนดี้ ซิตี้ ฮอล ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา รางวัลเกียรติยศนี้มาจากผู้นำชุมชนและจากเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งมีส่วนร่วมในรางวัลพิเศษนี้" 

 

     ความสัมพันธ์ของ 4ไล้ฟ์ กับเมืองแซนดี้ นับเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีส่วนร่วมในสังคม, รวมถึงรางวัลที่ได้รับจากแซนดี้ของ 4ไล้ฟ์, การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียนท้องถิ่นที่อยู่ในหุบเขา และการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของหอการค้าแซนดี้  ผู้บริหาร 4ไล้ฟ์ รู้สึกขอบคุณต่อวิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีโดแลนด์  รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกจากแซนดี้, ยูท่าห์ 

 

     ผู้ก่อตั้งและ CEO คุณเดวิด ลิซันบี "รางวัลที่ได้นี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับจากท่านนายกเทศมนตรี  ในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของ 4ไล้ฟ์  ซึ่งนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จำหน่ายทั่วโลกจะได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยกัน"

 

     4ไล้ฟ์ มีสำนักงานต่างๆ ใน 5 ทวีปทั่วโลก เพื่อบริการธุรกิจเครือข่ายให้กับผู้จำหน่ายอิสระผ่านทางวิทยาศาสตร์, ความสำเร็จ และการบริการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แคลวิน จอลลี่

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

4ไล้ฟ์ รีเสริช์ สหรัฐอเมริกา

CalvinJolley@4Life.com