พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

     การหลีกปัญหากระดูกพรุน ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทันที  นั่นคือ ระมัดระวังพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้

     1. ระวังไม่กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไป  เพราะการกินโปรตีนมากเกินไปจะกระตุ้นให้ไตขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากผิดปกติ

     2. ระวังไม่กินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก เพราะเกลือโซเดียมที่มากเกินจะทำให้การดูดซึมของแคลเซียมจากลำไส้ลดลง  ร่างกายจึงไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้  และยังทำให้การสูญเสียแคลเซียมทางไตมากขึ้นด้วย

     3. ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมาก  เพราะในน้ำอัดลมมีส่วนผสมที่ชื่อ "กรดฟอสฟอริก" ที่ทำให้เกิดฟองฟู่  การดื่มน้ำอัดลมมากทำให้ความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเสียไป (มีฟอสฟอรัสมากขึ้น ) ร่างกายจึงจำเป็นต้องสลายแคลเซียมออกจากคลังกระดูก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงเกินไปจนส่งผลอันตรายต่อชีวิต

     4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้า เบียร์ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต แอลกอฮอล์หรือกาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้จะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมามากขึ้น  เพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มชา กาแฟ เกินวันละ 3 ถ้วย

     5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่  แคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของเลือด  การสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายมีภาวะเป็นกรด  แคลเซียมจะเข้ามามีบทบาทในการสะเทินฤทธิ์กรดจากบุหรี่  ดังนั้น บุหรี่ทุกๆ มวนจึงเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมละลายจากกระดูก  นอกจากนี้ บุหรี่ยังทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงต่ำกว่าปกติด้วย  จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน

     6. ระวังการใช้ยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยาที่มีสารสตีรอยด์ ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ยาเหล่านี้เร่งการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย ดังนั้น หากจำเป็นต้องกินเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

     การป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่ถูกต้องจึงควรประกอบด้วยการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสม งดเว้นปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้น ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ     การหลีกปัญหากระดูกพรุน ระมัดระวังพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  

     ระวังไม่กินอาหารประเภทโปรตีน หรือเนื้อสัตว์มากเกินไป

     ระวังไม่กินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก

     ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมาก

     หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้า เบียร์ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต และการสูบบุหรี่

     ระวังการใช้ยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยาที่มีสารสตีรอยด์

เขียนโดย : ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

     ซีเอ็ม (CM) : เสริมสร้างกระดูก, ป้องกันโรคกระดูกพรุน