ฮูเผยโรคไม่ติดต่อทำคนตายปีละ38ล้านคน

ฮูเผยโรคไม่ติดต่อทำคนตายปีละ 38ล้านคน

      องค์การอนามัยโลก เผยมีประชากรมากถึง 38 ล้านคน เสียชีวิตเนื่องจากโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันและรักษาได้

     องค์การอนามัยโลก หรือฮู เผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อทั่วโลก ประจำปี 2557 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือเอ็นซีดีเอส และวิธีการรับมือของชาติต่างๆ 194 ประเทศ ซึ่งโรคกลุ่มนี้ ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

     รายงาน ระบุว่า แม้หลายประเทศ มีความคืบหน้าในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก จากกลุ่มโรคนี้ ยังสูงมากจนไม่อาจยอมรับได้ ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิต 38 ล้านคนจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกือบ 16 ล้านคน เสียชีวิตก่อนถึงอายุ 70 ปี และ 28 ล้านคนอยู่ในชาติกำลังพัฒนา จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นทั่วโลก และทุกภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2543 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก

     นอกจากนี้ รายงาน ยังระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ขณะที่แต่ละประเทศ ยังมีความคืบหน้าไม่เพียงพอในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงควรเร่งลดปัจจัยเสี่ยง และปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้รองรับปัญหานี้

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ (Transfer Factor Tri-Factor) : ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้, หอบหืด, ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง เช่น เอสแอลอี (SLE), สะเก็ดเงิน, รูมาตอยด์, เบาหวานชนิดที่ 1, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ปลายประสาทอักเสบ

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ (Transfer Factor Plus Tri-Factor) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกัน มะเร็ง, เนื้องอก, ซีสต์, ติดเชื้อต่างๆ เช่น หวัด, ไซนัส,  วัณโรค, ตับอักเสบ, เอชไอวี, เอดส์, โรคกระเพาะ, กรดไหลย้อน, เชื้อรา, แบคทีเรีย

      บีซีวี (BCV) : โรคหัวใจและหลอดเลือด, ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดตีบ, คอเลสเตอรอลสูง