มาทำความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์กันเถอะ

มาทำความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์กันเถอะ

 

     หากกล่าวถึงคำว่าสุขภาพ  เชื่อว่าทุกคนคงต้องบอกว่าต้องการให้สุขภาพของตนเองแข็งแรง  เพื่อที่จะให้มีกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

     แต่อะไรล่ะ เป็นปัจจัยในการช่วยทำให้สุขภาพของเราแข็งแรง  ปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนคงจะเคยได้ยินและตระหนักถึงความสำคัญของมันก็คือ  ระบบภูมิคุ้มกัน (immune system)  ระบบภูมิคุ้มกันที่จะช่วยสร้างกลไกการตอบสนองในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย  

     สิ่งแปลกปลอมที่เรียกกันว่า แอนติเจน  ซึ่งเป็นสารหรือสิ่งมีชีวิตที่หากหลุดเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว  จะมีฤทธิ์ตอบสนองทำให้เกิดโรคต่อมนุษย์เราได้  ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะมีกลไกในการตอบสนองการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้  ช่วยให้การทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ

     จากความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์  จึงทำให้มีการศึกษาวิวัฒนาการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจนได้มีการค้นพบโมเลกุลเล็กๆ หนึ่งที่เรียกว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ถูกค้นพบครั้งแรกในปี คศ. 1949 โดยดร.เซอร์วูด ลอเรนซ์ ในระหว่างที่ท่านได้ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัณโรค โดยได้ศึกษาเรื่องการติดเชื้อวัณโรคในร่างกาย  พบว่า การตอบสนองของภูมิคุ้มกันสามารถส่งผ่านจากผู้ให้ไปยังผู้รับได้ โดยฉีดสารที่สกัดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนที่ติดเชื้อนี้มาก่อน ให้กับคนที่เพิ่งติดเชื้อ  พบสารสกัดที่สามารถถ่ายทอดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้  โดยเรียกชื่อสารประกอบนี้ว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)

     Dr. Duane Townsend  ซึ่งเป็นแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ และเป็นแพทย์ที่บุกเบิกเทคนิคการผ่าตัดสำหรับการรักษาเนื้อร้ายในระยะเริ่มต้นในปากมดลูก ได้กล่าวถึงความหมายของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไว้ว่า “ทรานเฟอร์สแฟกเตอร์ คือ โปรตีนโมเลกุลเล็ก ซึ่งทำหน้าที่ส่งผ่านความสามารถในการตอบสนองด้วยเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน จากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน” (วารสาร Molecular Medicine,April 6,2000)

     กล่าวได้ว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่ทำงานด้านการสื่อสารต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน  ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณค่าของสารอาหารเท่านั้น  ยังเป็นโมเลกุลที่ถ่ายทอดความจำจากภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ไปยังภูมิคุ้มกันที่ขาดประสบการณ์  ช่วยถ่ายทอดความทรงจำทั้งการจำแนก การตอบสนอง และจดจำการป้องกันการคุกคามต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากความเครียด ไม่เป็นแอนติเจน และไม่ก่อให้เกิดสารภูมิแพ้  สามารถอยู่ในร่างกายได้นาน เนื่องจากจะไม่ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

     ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันจาก ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นวิวัฒนาการการค้นพบที่ทำให้เกิดการเพิ่มของการต่อต้านเชื้อโรค ทำลายไวรัส เชื้อโรคต่างๆ ด้วยภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่ง ช่วยทำให้ผู้ที่มีความทรมานจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ผู้ที่มีสุขภาพดีแล้ว ทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไป เป็นคำตอบของเครื่องมือสำหรับภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างพลังการป้องกันที่ยั่งยืนต่อร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี

 

                                       

                                                       ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ 

    กลุ้มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ้มกัน