เรียนรู้เพิ่มเติมกับแหล่งที่มาของ4 ไล์ฟ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติมกับแหล่งที่มาของ4 ไล์ฟ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

     จากความสำคัญของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา  ที่เสริมระบบการทำงานส่งผ่านความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบเซล จากผู้ให้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณสมบัติในการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน  ช่วยให้ร่างกายมีระบบป้องกันภูมิคุ้มกันต่อร่างกายที่ดี

     ซึ่งอาจมีข้อสงสัยว่าแหล่งที่มาของ 4 ไล์ฟ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาจากที่ใด และผ่านกระบวนการอย่างไร  โดยข้อมูลที่ได้ทราบเบื้องต้นว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสารโปรตีนโมเลกุลเล็กๆ ที่ทำงานด้วยหน้าที่หลักใหญ่ๆ ในการสื่อสารการทำงานในระบบภูมิคุ้มกัน ถ่ายทอดระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันและระบบภูมิต้านทานที่ดีต่อร่างกาย  ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันนี้เราสามารถพบได้จากสารสกัดที่มีส่วนประกอบในการถ่ายทอดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

     เราสามารถพบสารธรรมชาติ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นี้ในปริมาณมากจากน้ำนมเหลือง (Colostrums) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และในไข่แดงของสัตว์ปีกทุกชนิด  ซึ่งสารธรรมชาติ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นี้แม้จะได้รับจากสัตว์ที่ต่างสายพันธ์กัน ก็พบกว่ามีสูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกัน สามารถข้ามสายพันธ์ได้ ไม่ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีขนาดโมเลกุลที่เล็กมาก  จึงไม่ทำให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ในร่างกาย  เราอาจจะยกตัวอย่างสาร ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่พบเห็นได้ชัดเจนว่า พบได้ในน้ำนมแรก ของน้ำนมแม่ในช่วงที่ไหล ช่วง 4-7 วันหลังคลอด  ซึ่งในน้ำนมแม่จะประกอบไปด้วยทั้งโปรตีนและเกลือแร่ที่สูงกว่านมปกติทั่วไป  มีปริมาณน้ำตาลแล๊กโตส และไขมันที่ต่ำกว่า  ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า มักจะมีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำนมแม่ว่าให้คุณค่าสูง และสนับสนุนให้ลูกดื่มนมแม่  โดยเฉพาะน้ำนมแรก  ด้วยให้สารภูมิต้านทานโรคในปริมาณที่สูงนั่นเอง

     วิวัฒนาการโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟรอ์ แฟกเตอร์ (4 Life Transfer Factor) เป็นสารธรรมชาติที่ได้มาจากการสกัดน้ำนมเหลืองของวัว (Cow Colostrum) และไข่แดงของไข่ไก่ (Chicken Egg Yolk) ผ่านกระบวนการขั้นตอนการกลั่นกรองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้รับการยอมรับในการจดสิทธิบัตรต่างๆ  รวมถึงได้รับการรับรองทางการแพทย์ ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะปราศจากยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ

     ดังเช่น ในศูนย์วิจัยมะเร็ง AMC ที่สหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งเสริมให้ใช้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยเสริมรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

     ได้รับการรับรองตีพิมพ์ในหนังสือ PDR (Physician Desk Reference) ซึ่งเป็นหนังสือการอ้างอิงทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ โดยได้รับรองตีพิมพ์ตั้งแต่ฉบับปี 2003 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นการเน้นย้ำถึงการรับรองประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟรอ์ แฟกเตอร์ (4 Life Transfer Factor) ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เราได้เป็นอย่างชัดเจน

 

                               

                                         เราผลิต 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ออกสู่โลก