รักษาสุขภาพปากและฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

รักษาสุขภาพปากและฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

     ปัญหาสุขภาพปากและฟัน เป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย  ซึ่งหากเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครแล้ว  แม้เป็นเพียงสัญญาณเล็กๆ เช่น มีกลิ่นปากเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกตามไรฟันตลอดเวลา  อาการเหล่านี้ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่เกิดอาการนี้อย่างแน่นอน  หากปล่อยไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้ทำการรักษา เมื่อระยะเวลานานขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะหมักหมมไป  จนท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการเรื้อรังเพิ่มขึ้นไป จนแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็เป็นได้

     ดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนควรจะปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพปากและฟันนั้น เราจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่ความใส่ใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

     1. การรับประทานอาหารให้ถูกต้อง

         ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทของหวาน, อาหารที่ย่อยยาก, เหนียวติดฟัน เพราะจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย  และดูแลการทำความสะอาดสุขภาพปากและฟัน เช่น การแปรงฟันให้ถูกต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคในช่องปาก ช่วยให้ฟันแข็งแรง สะอาด

     2. ลดการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

         การสูบบุหรี่และการดื่มสุรานั้น เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหากลิ่นปากที่จะเกิดขึ้น  และยังจะเกี่ยวพันกับปัญหาโรคเหงือกอักเสบ ฟันร่วง  เพราะควันบุหรี่ที่มาจากการที่เราสูบเข้าไปจะทำลายเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างเหงือกและฟัน ทำให้เหงือกร่น เกิดคราบบุหรี่ตามเหงือกและฟัน แผลที่มีในช่องปากจะหายช้า  สำหรับการดื่มสุราก็เช่นกัน สุราจะทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากระคายเคือง อักเสบและหนาตัวขึ้น การสูบบุหรี่และการดื่มสุราอาจเกิดภาวะเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งในช่องปากได้

     3. ดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันให้สะอาด

         เมื่อคนเรามีการรับประทานอาหาร ผ่านช่องปากและฟันในการเคี้ยวอาหารทุกวัน ย่อมมีเศษอาหารติดค้าง  ซึ่งหากมีการรักษาสุขภาพปากและฟันที่ดี เช่น แปรงฟันให้สะอาดทุกวันสม่ำเสมอ  ใช้ยาสีฟันที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและโรคในช่องปาก ช่วยบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรง  จะทำให้ปัญหาที่จะเกิดกับช่องปากและฟันลดน้อยลง ปัญหากลิ่นปากจะหมดไป  รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกขึ้น ด้วยการใส่ใจในการรักษาสุขภาพปากและฟันให้ดีสม่ำเสมอ

 

     เมื่อเราใส่ใจการป้องกันปัญหาสุขภาพปากและฟันทั้ง 3 การใส่ใจได้อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอตั้งแต่ ใส่ใจด้านการรับประทานอาหาร, ลดการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา, หมั่นดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันให้สะอาดแล้ว เชื่อว่าสุขภาพปากและฟันที่ดีย่อมจะอยู่กับเราตลอดไปอย่างแน่นอน

     สำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพปากและฟันให้สะอาดนั้น สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ เนื่องจาก ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคในช่องปากได้เป็นอย่างดี  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในช่องปากให้แข็งแรง  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ จะทำให้สุขภาพปากและฟันของเราแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี กำจัดปัญหาความเจ็บปวดจากอาการปวดฟัน อาการเรื้อรังที่จะเกิดกับช่องปากได้อย่างเห็นผล

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

     ยาสีฟัน อีนูมมิ (Enummi Toothpaste) : ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในช่องปาก ยับยั้งแบคทีเรีย, ลดการติดเชื้อในช่องปาก, เหงือกอักเสบ, กลิ่นปาก, แผลในปาก  มีส่วนผสมของ CoQ10 บำรุงเหงือก, ส่วนผสมอื่นๆ ช่วยขจัดคราบหินปูน, ป้องกันฟันผุ, ฟันขาวสะอาด