น้ำนมเหลืองของวัวกับการเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

น้ำนมเหลืองของวัวกับการเสริมอาหารด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

     ด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสารธรรมชาติที่เราสามารถพบได้ในร่างกายของเรา และพบได้ในปริมาณมากจากน้ำนมเหลืองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงไข่แดงของสัตว์ปีกทุกชนิด  ซึ่งคงมีข้อสงสัยได้ว่าน้ำนมเหลืองของวัวสดๆ กับการวิวัฒนาการการกรองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนได้สาร 4ไล์ฟ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่สกัดจากทั้งน้ำนมเหลืองของวัวและไข่แดงของไก่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างไรบ้าง สามารถค้นหาคำตอบได้ดังนี้

 

     1. อาการแพ้

     ด้วยความแตกต่างกันของแอนติบอดี หรืออิมมูโนโกลบูลินจึงทำให้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในขณะที่น้ำนมเหลืองของวัวประกอบด้วยแอนตีบอดีที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในบางคนได้

 

     2. ความสมบูรณ์ของสาร

     สำหรับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจะประกอบด้วยแฟกเตอร์เดี่ยวมากกว่า 200 ชนิด เรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์มากกว่า มีความเข้มข้นมากกว่าอาหารเสริมประเภทน้ำนมเหลืองที่มีการสุ่มแฟกเตอร์ไม่กี่ชนิดเท่านั้น จึงทำให้ความสมบูรณ์ของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้มีมากกว่าอย่างแน่นอน

 

     3. ลักษณะสายพันธ์ที่เจาะจง

     น้ำนมเหลืองจากวัวอาจมีองค์ประกอบที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในร่างกายมนุษย์เรียกได้ว่า ยังมีลักษณะของสายพันธ์ที่เจาะจงประโยชน์บางสายพันธ์ ในขณะที่ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ ร่างกายมนุษย์จะไม่มีการปฏิเสธมันในฐานะสิ่งแปลกปลอม ด้วยไม่มีลักษณะของสายพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง

 

     จาก 3 ความแตกต่างที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนของการเสริมอาหารด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับน้ำนมเหลืองของวัวคงเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์โภชนาการทั้ง 2 แบบได้ อย่างไรก็ตามการรับประทานการเสริมอาหารด้วยสารธรรมชาติที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการของผู้บริโภคที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบและนำมาใช้ต่อร่างกายของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                             

                                         เราผลิต ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ออกสู่โลก

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ้มกัน