ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วย โปร-ทีเอฟ (Pro-TF)

ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วยเวย์โปรตีน โปร-ทีเอฟ (Pro-TF)

 

     ภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวเป็นภาวะที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อลายทั่วร่างกายได้รับความบาดเจ็บรุนแรง  ส่งผลทำให้มีการบาดเจ็บหรือตายของเซลล์เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อลายและเซลล์ เกิดสารพิษหรือสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ  หากสารดังกล่าวซึมเข้าสู่เลือดอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งกับกล้ามเนื้อลายและอวัยวะต่างๆ  ยิ่งหากพบว่าปริมาณสารพิษมีมาก  และไปอุดตันส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน  รุนแรงต่อชีวิตได้

 

     สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อลายสลาย

     ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้อลายสลายตัว หรือเกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อ มีดังต่อไปนี้

     1. กล้ามเนื้อลายได้รับอุบัติเหตุ ในลักษณะบด อัด ทับรุนแรง เช่น ดินถล่ม แผ่นดินไหว

     2. การออกกำลังกายที่หักโหมเกินไป เช่น วิ่งมาราธอน ออกกำลังกายอย่างหนัก

     3. กล้ามเนื้อขาดเลือด จากการที่กล้ามเนื้อลายไม่ได้รับการใช้งานนานๆ มักเกิดกับผู้ป่วยที่มีภาวะนอนติดเตียง

     4. การติดเชื้อรุนแรงมีพิษต่อร่างกาย เช่น การเกิดไข้หวัดใหญ่รุนแรงมีผลโดยตรงต่อเซลล์กล้ามเนื้อ

     5. อุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปและต่ำเกินไป เช่น ภาวะการเกิดแผลไฟไหม้ มีลมแดด หนาวจัดเกินไป

      6. การเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะขาดไทรอยด์ ภาวะเลือดเป็นกรด

     7. การชักกระตุกทั้งตัว ลมชักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากโรคลมชัก หรือการเลิกสิ่งเสพติดทันที

      8. ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของโลหิต เช่น การใช้ยาลดไขมัน การใช้ยาจิตเวชบางชนิด

     9. พันธุกรรม ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานจากไขมัน เป็นต้น

 

     อาการที่พบในภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย 

     สามารถพบได้ 3 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้

     1. อาการเฉพาะที่เกิดกับกล้ามเนื้อลาย

         จะมีอาการรอยช้ำ บวม และมีอาการการกดเจ็บ กล้ามเนื้อมีอาการอ่อนแรง

     2. อาการจากผลข้างเคียงจากการสลายตัวของกล้ามเนื้อ

         เช่น อาการไตวาย ที่เป็นผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อลายสลายส่งผลต่อระบบไต อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตได้เช่นกัน

     3. อาการที่เกิดทั่วร่างกาย

         มีอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ชัก บวมน้ำทั่วตัว ปัสสาวะมีสีคล้ำหรือชาจากสารพิษ ปัสสาวะน้อย อาจมีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย

 

     อาการจากกล้ามเนื้อสลายจะเห็นได้ว่ามีความทรมาน  และอาจมีความอันตรายที่รุนแรงอาจส่งผลถึงชีวิตได้  

     ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเบื้องต้น สามารถป้องกันได้ตั้งแต่การลดอุบัติเหตุรุนแรงด้วยตนเอง เช่น ขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การรักษาสุขภาพอนามัย  ดูแลตนเองโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ร่างกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างรุนแรง

     สามารถรับประทานอาหารเสริมเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อทำการปกป้องกล้ามเนื้อได้ด้วยเวย์โปรตีน โปร-ทีเอฟ (Pro-TF) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพของการลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อว่าสามารถลดได้ถึง 132% ในระยะเวลานานถึง 3 ชั่วโมงช่วยปกป้องการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อร่างกายได้อย่างสมบูรณ์  จะเห็นได้ว่าหากร่างกายได้รับอาหารที่มีคุณค่าช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกาย  มีพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นกีฬาต่างๆ ในภาวะที่เหมาะสมไม่หักเหิมจนเกินไป ดูแลรักษาควบคุมโรคที่อาจจะเกิดกับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายของเราจะได้รับการปกป้องจากเชื้อโรค หรือภาวะอาการที่ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในระดับหนึ่งได้อย่างเห็นผลอย่างชัดเจน

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

     โปร-ทีเอฟ (Pro-TF) : เวย์โปรตีน + โปรตีนไข่ขาว (ผ่านการย่อยให้เป็นโมเลกุลสายสั้น ไฮโดรไลซ์ ช่วยให้ดูดซึมได้ทันที) + ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน  

     ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และได้แสดงผลถึงการเพิ่มกล้ามเนื้อได้ถึง 74% และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเวย์โปรตีนอื่นๆ  ผลทดสอบเป็นดังนี้

    * กระตุ้นการเผาผลาญไขมันส่วนผิว ในเวลา 3 ชั่วโมง โดยมากกว่าถึง 102%

    * กระตุ้นการเผาผลาญไขมันสะสม ชนิดเลว ในเวลา 3 ชั่วโมง ได้มากกว่าถึง 464%

    * ลดความอยากอาหารในเวลา 3 ชั่วโมง ได้มากกว่าถึง 62%

    * ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ (ปกป้องกล้ามเนื้อ) ในเวลา 3 ชม. ได้มากกว่าถึง 132%