เคมีบำบัด และการเสริมภูมิคุ้มกัน

เคมีบำบัด และการเสริมภูมิคุ้มกัน

 

     โรคมะเร็ง เป็นโรคหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโรคภัยเงียบ เนื่องจากระยะอาการในการแสดงออกของโรคในช่วงเริ่มต้น แทบจะไม่เห็นความผิดปกติ  เมื่อระยะเวลาผ่านไป  เกิดการแพร่กระจายของเซลล์ไปยังอวัยวะต่างๆ  ถึงระยะเวลานั้นกว่าผู้ป่วยจะรู้ตัว ก็อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายทรุดโทรม ไม่สามารถทำการรักษาได้อย่างท่วงทีจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นาน

     สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง เราคงจะทราบกันดีว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีการทางแพทย์สมัยใหม่นั้น ในปัจจุบันมีรูปแบบการรักษาในหลายๆ วิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของโรคมะเร็ง รวมถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วยเป็นหลักซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยความพร้อมของร่างกาย อาจจะใช้เพียง 1 วิธี หรือหลาย ๆ วิธีร่วมกันก็เป็นได้ รูปแบบการรักษามีดังนี้

     1. การผ่าตัด

         เป็นวิธีการรักษารูปแบบหนึ่ง โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อร้ายออกมา เพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการ

     2. การฉายรังสี

         เป็นการรักษาโดยเน้นการฉายรังสีไปยังจุดที่เกิดก้อนมะเร็ง และเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

     3. การบำบัดด้วยฮอร์โมน

         เป็นวิธีการบำบัดโรคมะเร็ง ด้วยการลดฮอร์โมน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการใช้ยาบำบัดเพื่อไปขัดขวางการส่งสัญญาณของฮอร์โมนที่เซลล์มะเร็งโดยใช้หลักการที่ว่า เมื่อเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตขึ้นด้วยการกระตุ้นจากฮอร์โมน วิธีการบำบัดจึงต้องทำการรักษาโดยการลดปริมาณฮอร์โมนชนิดนั้นๆ ในร่างกายลง

     4. การใช้เคมีบำบัด

         วิธีนี้เป็นการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคมะเร็งด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ใช้ตัวยาในการส่งผ่านกระจายไปทุกส่วนของร่างกายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกาย

 

     การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้เคมีบำบัด หรือการฉายรังสีนั้น  อาจจะส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง  ซึ่งความเกี่ยวพันระหว่างการรักษาโดยวิธีการดังกล่าวและอาหารเสริม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นั้น  มีความเกี่ยวพันในด้านการสนับสนุนการรักษานั่นคือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) จะช่วยสนับสนุนการป้องกันร่างกายจากโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการบำบัดรักษา จากการศึกษาทางการแพทย์ของจีนและญี่ปุ่นได้ทำการค้นพบว่า การกดภาวะภูมิต้านทานจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดนั้น สามารถป้องกันได้ด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และกรณีศึกษาของชาวอิตาเลียน ญี่ปุ่นและอเมริกันได้กล่าวถึงการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ว่าสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันภายหลังการผ่าตัดได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสการปลอดมะเร็งในอนาคตอีกด้วย

      ดร. ดูแอน ทาวน์เซ็นด์ (Dr. Duane Townsend) อดีตผู้อำนวยการหน่วยมะเร็งสตรี ณ โรงพยาบาล แอลดีเอสในซอลท์ เลคซิตี้ ได้ทำการศึกษา โดยการให้คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งของเขาทุกคนได้รับการบำบัดด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพื่อกระตุ้นความสามารถของภูมิคุ้มกันของพวกเขาในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ พบว่าด้วยคุณสมบัติของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำให้คนไข้ได้รับการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกัน ส่งผลทำให้ร่างกายได้รับการตอบสนอง ได้รับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการต่อสู้กับโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี

 

เซลล์เพชรฆาต (NK Cells) กำจัดเซลล์มะเร็ง เชื้อไวรัส 

 

      ผลิตภัณฑ์แนะนำ :

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส (Transfer Factor Plus) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันได้สูงถึง 437% สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, เนื้องอก, ติดเชื้อต่างๆ เช่น หวัด, วัณโรค, ไข้เลือดออก,  ตับอักเสบ, เอชไอวี, ติดเชื้อไวรัส, ติดเชื้อแบคทีเรีย