การลงทุนของเรา กับความสำเร็จของคุณ

การลงทุนของเรา กับความสำเร็จของคุณ

 

     ฐานการผลิตแห่งนี้ เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ จำนวนกว่าล้านชิ้นต่อปี  โรงงานแห่งนี้เป็นการตอกย้ำกับพันธะสัญญา และความมุุ่งมั่นของเราที่มีให้กับคุณ!

 

                                        

                                                        โรงงานผลิตแห่งใหม่ของ 4Life                                       

     - เครื่องผสมได้ทำการผสมส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์กว่า 15,000 - 40,000 กิโลกรัม ในแต่ละเดือน

     - ผลิตภัณฑ์ได้ถูกบรรจุกว่า 60-100 กระปุก ทุกนาที เพื่อให้ทำการผลิตได้ทันกว่า 500,000 ชิ้น ในแต่ละเดือน

     - เครื่องบรรจุแคปซูล ผลิตได้กว่า 100,000 แคปซูล/ชั่วโมง  และผลิตได้สูงสุดถึง 50 ล้านแคปซูล ในแต่ละเดือน

     - ทุกเดือน วัตถุดิบน้ำหนักรวมกว่าแสนปอนด์ได้ถูกส่งเข้ามาที่แผนกรับสินค้า จากผู้ผลิตทั่วโลก